Privacy statement

We verwerken persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je hoe en waarom we dit doen. Heb je vragen of opmerkingen over het privacy statement, stuur dan een e-mail naar info@freschrealestate.nl.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Om een goede leefomgeving te kunnen creëren bij de ontwikkeling van woningen, verwerken we persoonsgegevens. Daarbij nemen we privacy serieus en doen we er alles aan om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?
Fresch Projectontwikkeling BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt bij onze eigen projecten, maar ook bij projecten die we met behulp van onze eigen verkoopsystemen in samenwerking met andere partijen uitvoeren.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we een relatie hebben, hebben gehad of nog willen krijgen.

 • Bezoekers van onze website en social media kanalen.
 • Belangstellenden die zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven.
 • Kopers van woningen.

Welke regels gelden bij het verwerken van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn we gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. We houden een register bij dat de Autoriteit Persoonsgegevens op ieder gewenst moment kan inzien. Daarnaast verwerken we alleen persoonsgegevens als we voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

 • We beschikken over jouw toestemming.
 • We gaan samen een overeenkomst aan.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang.
 • We moeten aan een wettelijke verplichting voldoen.

Wat zijn jouw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens
Verwerken we jouw persoonsgegevens, dan heb je de volgende rechten.

Je mag:

 • jouw persoonsgegevens inzien (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens laten verwijderen als daarvoor een aanleiding is (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • bezwaar maken tegen een eventuele overdracht van persoonsgegevens (artikel 12, lid b van de AVG);
 • jouw persoonsgegevens opvragen, zodat ze overgedragen kunnen worden (dataportabiliteit, artikel 20 van de AVG);
 • een verzoek doen om volledig vergeten te worden (recht op vergetelheid, artikel 17 van de AVG);
 • een verzoek doen om persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat ze onjuist of niet meer nodig zijn of omdat de verwerking onrechtmatig is (artikel 18 en 21 van de AVG);
 • een verzoek doen om een menselijke blik wanneer er sprake is van besluitvorming die volledig op basis van geautomatiseerde gegevens plaatsvindt (artikel 22 van de AVG).

Een overzicht van je persoonsgegevens kun je opvragen via info@freschrealestate.nl. Voordat we het overzicht toesturen, willen we altijd eerst je identiteit vaststellen. Op verzoek kunnen wij de gegevens vervolgens aanpassen of verwijderen.

Het verwijderen van gegevens is niet mogelijk als je een overeenkomst met Fresch Project ontwikkeling BV bent aangegaan. In dat geval zijn wij verplicht om jouw gegevens volgens de wettelijk vastgestelde termijn te bewaren.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens en met welk doel?

Website
Op onze website vind je informatie over koopwoningen. We meten het gebruik van onze website, zodat we deze informatie steeds verder kunnen verbeteren. We verwerken bijvoorbeeld gegevens over het aantal bezochte pagina’s en hoe lang je daarop blijft. Deze gegevens koppelen we aan je e-mailadres. Daarnaast geeft surf- en klikgedrag ons inzicht in opties voor de woningen waarvoor de meeste belangstelling is.

Nieuwsbrieven
Meld je je aan als belangstellende, dan gebruiken we je e-mailadres om nieuwsbrieven over de koopwoningen toe te sturen. Wij meten het gebruik van deze website. Zo krijgen we inzicht in woonwensen en kunnen we onze informatievoorziening steeds verder verbeteren. Je kunt je aanmelding voor een nieuwsbrief altijd opzeggen. Ook is het mogelijk om je gegevens uit onze systemen te laten verwijderen.

Social media
We meten het verkeer van en naar social media, zoals Facebook en Instagram. Dit doen we om onze informatievoorziening via de verschillende kanalen steeds verder te verbeteren.

Enquête
Via onze website kun je een enquête invullen. Deze enquête bestaat uit een korte vragenlijst over woonvoorkeuren. De resultaten leggen we vast in ons systeem en gebruiken we om de woningen te ontwikkelen die passen bij de woonwensen van de toekomstige bewoners.

Fotografie en video
Het komt regelmatig voor dat we gebeurtenissen vastleggen en erover publiceren in de media. Nodigen wij je uit voor zo’n gebeurtenis, dan kan het zijn dat er foto’s of video’s worden gemaakt voor artikelen, social media of onze website. Wij besteden veel aandacht aan de bescherming van privacy van onze klanten op afbeeldingen die wij gebruiken. Opnames en publicaties van journalisten vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Chat, e-mail en telefoon
Contact via e-mail, webformulieren en telefoon slaan we op in ons systeem. Zo hoef je maar één keer je verhaal te doen en kunnen we je snel van dienst zijn.

Toewijzingsproces
Bij het toewijzingsproces rondom woningen komt het voor dat we aanvullende gegevens opvragen, zoals een brief van de bank. Dit geeft ons extra zekerheid dat je de woning kunt financieren.

Koopovereenkomsten
Bij de voorbereiding en daarna het opstellen en sluiten van een koopovereenkomst leggen we persoonsgegevens vast. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden die aan een koopovereenkomst worden gesteld.

Wettelijke verplichtingen
Om aan de (internationale) wet- en regelgeving te voldoen, moeten we gegevens verzamelen. Zo kan het verplicht zijn om gegevens aan een overheidsinstelling of toezichthouder te verstrekken.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren ze niet langer dan nodig is. De gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die hier vanwege hun functie toegang toe hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de afgesproken doeleinden. Het kan zijn dat er een dusdanig nauwe verwantschap tussen de doeleinden bestaat dat wij persoonsgegevens mogen hergebruiken. Willen we er meer mee doen, dan zullen we je eerst om toestemming vragen.

Hoe gaan we om met het delen van persoonsgegevens met derde partijen?
Soms schakelen we derden in om persoonsgegevens te verwerken. Denk daarbij aan callcenters, chatservices of drukkerijen, maar ook aan partijen die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering of dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld makelaars, aannemers, financiële instellingen en leveranciers van woonproducten. We werken alleen samen met derden die aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen. Daarnaast stellen we bij dit soort samenwerkingen verwerkersovereenkomsten op waarin de afspraken staan beschreven.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, hangt af van de relatie die je met Fresch Projectontwikkeling BV hebt.

 • Heb je je bij ons aangemeld als geïnteresseerde of belangstellende? Of heb je een optie toegewezen gekregen, maar de woning niet gekocht? Dan bewaren we jouw gegevens tot maximaal één jaar nadat het project waarvoor jij je hebt ingeschreven is afgerond. We gebruiken de gegevens om analyses te maken en hiervan te leren voor volgende projecten.
 • Heb je een woning bij ons gekocht? Dan bewaren we jouw gegevens tot twintig jaar nadat de woning door de notaris op jouw naam is overgeschreven. Dit doen we in verband met zaken die na de overschrijving kunnen spelen of omdat de belastingdienst een controle bij ons kan uitvoeren, tenzij wij op grond van fiscale of documentatieverplichtingen gehouden zijn om je persoonsgegevens langere tijd op te slaan.
 • Heb je een financieringsbrief van de bank met ons gedeeld? Deze brief verwijderen we drie maanden na het toewijzen van de woning.

Gegevensbeveiliging
Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

Waar kun je terecht met vragen?
Heb je een vraag of wil je een klacht indienen? Stuur dan een e-mail naar info@freschrealestate.nl. Je kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.